Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci teplného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 66 kW a fancoilovými jednotkami Sabiana.