Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci teplného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 165 kW a fancoilovými jednotkami Sabiana.