Kompletná stavba bytového domu ako generálny dodávateľ, v ktorom naša spoločnosť participovala v značnej miere ako developér a investor projektu. V projekte sa nachádza 20 nad- štandardných bytových jednotiek, 2 obchodné priestory a 27 parkovacích miest v suteréne a na prízemí. Bytový dom Medický park je postavený novou modernou technológiou z filigránových železobetónových panelov, ktorých najväč- šími prednosťami sú:

  • zaručená vysoká kvalita certifikovaných výrobkov CE
  • výborné akustické vlastnosti až 65 dBA medzi jednotlivými bytmi
  • výrazne skrátený čas výstavby – v danom projekte od začiatku výstavby po kolaudáciu – 11 mesiacov
  • vysoko precízna, plne automatizovaná výroba na mieru – zaručená presnosť výroby
  • neobmedzená variabilita riešení vnútorného priestoru

V bytovom dome je inštalovaná technológia tepelných čerpadiel vzduch-voda, ktorá zabezpečuje kompletné vykurovanie, klimatizá- ciu všetkých priestorov a ohrev TÚV.