Office building Kniha, Bratislava

Klimatizácia a vykurovanie kancelárií za pomoci tepelného čerpadla voda-voda CLIVET s kapacitou 964 kW a fancoilovými jednotkami Sabiana.