Klimatizácia, vykurovanie  a vetranie obchodu s nábytkom a skladového priestoru s 3 tepelnými čerpadlami voda/voda CLIVET a 100 parapetnými a stropnými fancoilovými jednotkami SABIANA. Inštalovaná kapacita 300 kW.