STARZ - Zimný Štadión Harmincová, Bratislava

Odvlhčovanie a vetranie zimného štadiónu absorčnou vetracou jednotkou a vzduchotechniky