Klimatizácia výstavnej miestnosti za pomoci chillera CLIVET s kapacitou 95,6 kW
a fancoilovými jednotkami Sabiana.