Po spojení spoločnosti BTK so stavebnou spoločnosťou HERTIC BAUTIC, boli zo začiatku realizované stavebné práce len pre konečných investorov na základe výberových konaní. Postupne však spoločnosť svoju stavebnú činnosť sústredila najmä na vlastné developerské projekty. Prvý takýto projekt bol realizovaný v roku 2010, a to bytový dom Podunajská s 18-timi bytovými jednotkami. V rokoch 2012 až 2014 to bol menší developerský projekt, 5 rodinných domov.

Vzhľadom na úspešnosť daných projektov, v rokoch 2014 až 2016 zrealizovala naša spoločnosť dva väčšie developerské projekty Medický park a Bytové domy na Piesku. Oba projekty boli vo výnosoch približne 12 miliónov EUR.

Odlišnosť všetkých našich projektov od iných projektov na trhu, je vo výstavbe s pokročilými technológiami. Ide hlavne o systém hrubej stavby z filigránových panelov a o aplikovanie alternatívnych technológii vykurovania a klimatizácie pomocou tepelných čerpadiel. Vďaka filigránovým panelom je stavba postavená za takmer polovičný čas a hlavne dosahuje nadštandardnú kvalitu povrchu, presnosť stien a stropov a v neposlednom rade má výrazne lepšie akustické vlastnosti ako pri iných materiáloch. Vďaka tepelným čerpadlám dosahujú naše objekty veľmi nízke prevádzkové náklady a štandardne sú vybavené klimatizáciou v každej miestnosti.