Okrem štandardných klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, začala spoločnosť realizovať aj kompletné inštalácie vykurovania a zdravotechniky, a to hlavne systémy s alternatívnym vykurovaním a chladením so spätným získavaním tepla pomocou tepelných čerpadiel, tepelných výkonov až okolo 1000kW. V súčasnej dobe má spoločnosť úspešne zrealizované desiatky strojovní tepelných čerpadiel voda-voda aj vzduch-voda vo výkonoch od 50 do 1000kW.

Svojou činnosťou a dlhodobým pôsobením na trhu získala naša spoločnosť zastúpenie významných výrobcov v oblasti klimatizácie, vzduchotechniky a vykurovania (RHOSS, CLIVET, SABIANA, OLIMPIA SPLENDID)